BIASET @ Simonisweb
Home     Links     Site info     Contact

Training en Coaching

Het toepassen van richtlijnen en normen is geen eenvoudige zaak. De teksten zijn vaak op een juridische manier geschreven
en nodigen niet echt uit tot lezen.
Wanneer we bijvoorbeeld naar de machinerichtlijn kijken die uit 63 pagina's bestaat, hebben de heren uit Brussel 443 pagina's
aanvullende informatie geschreven om uit te leggen wat ze met deze 63 pagina's van de Machinerichtlijn bedoelen.
Zelfs met deze uitleg vinden veel engineers het lastig om de machinerichtlijn toe te passen.

Om het "vermoeden van overeenstemming" te krijgen kun je geharmoniseerde normen gebruiken.
Op zich een heel goede zaak om geharmoniseerde normen te gebruiken. Dit zijn technische documenten waar
vaktechnisch bekwame mensen veel tijd en energie in hebben gestoken.

Trainingsreferencies kunt u hier vinden.

Even voor de goede orde;

Verordeningen en Richtlijnen zijn wet.

Geharmoniseerde normen kunnen worden gebruikt om het vermoeden van overeenstemming te krijgen.

Tijdens een training krijgt u uitleg over de machinerichtlijn en de geharmoniseerde normen.
Aansluitend kunt u al dan niet met de ondersteuning van een coach, zelfstandig uw machinerien van een
CE markering en een conformiteitsverklaring voorzien of bij een onvoltooide machine een inbouwverklaring.
Wij zijn graag bereid op basis van uw behoeften een vrijblijvende aanbieding voor u te maken.
Stuur een mail met uw wensen aan: BIASET@simonisweb.nl