BIASET @ Simonisweb
Home     Links     Site info     Contact

Pneumatiek

In industriele automatisering gebruiken we de NEN EN ISO 4414:2010 als norm voor de pneumatische installatie van machinerie.
Veel ontwerpers en fabrikanten van machines vertrouwen op hun ervaring bij het bepalen van de slangdiameter van aansluitleidingen.
Op basis van de hoeveelheid lucht die door een slang getransporteerd moet worden, kan in een tabel worden opgezocht welke
slangdiameter hiervoor geschikt is. Het mogelijke drukverlies in de slangen wordt hierbij over het hoofd gezien.
In de meeste gevallen wordt een drukverlies van 40.000 Pascal (40 kPa) of 0,4 bar geaccepteerd in een pneumatiek systeem,
de juiste werking wordt hierdoor niet beinvloed.
Veel fabrikanten houden hier al rekening mee bij het opgeven van de prestaties van de verschillende componenten.
Mogelijk dat een grotere slangdiameter gebruikt moet worden om deze drukval niet te overschrijden en voldoende flow beschikbaar te hebben.

Om zeker te weten dat aan deze eis wordt voldaan moet u eigenlijk de benodigde slangdiameter berekenen.
Om het rekenen aan de pneumatische installatie wat te vereenvoudigen kunt u hier de reken tool downloaden.

Rekenen aan pneumatiek Rechtsklik met de muisknop om de tool te Downloaden. Kies "doel opslaan als".

Aan de ISO 4414, de pneumatiek norm, is een bijlage toegevoegd. In deze bijlage kan worden vastgelegd aan welke eisen de pneumatiek moet voldoen.
Niets is zo vervelend als het invullen van een pdf formulier. Daarom kunt u hier de elktronische variant van deze bijlage downloaden.

Bijlage B van ISO 4414 Rechtsklik met de muisknop om de tool te Downloaden. Kies "doel opslaan als".

Veel succes bij het gebruik van deze tools.