BIASET @ Simonisweb
Home     Links     Site info     Contact

NEN 3140:2018

De NEN 3140 gaat over de bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspannig.
In deze norm staan onder andere aanwijzingen hoe de bedrijfsvoering in relatie met het personeel gevoerd moet worden.

De norm onderscheid verschillende niveau's. In Personeel kunt u de definities lezen.
Personeel dient te worden aangewezen voor de verschillende functies.
Een globale procedure voor de aanwijzing van personen vind u in de NEN 3140 in bijlage D.

Inspectie

In industriele automatisering gebruiken we onder andere de NEN EN IEC 60204-1:2018 als norm voor de elektrische installatie van machinerie.
Veel ontwerpers en fabrikanten van machines gaan voorbij aan het feit dat een nieuwe machine net als nieuwe elektrische installaties
aan een NEN 3140 inspectie moet worden onderworpen voordat deze in gebruik wordt genomen.

De NEN 3140:2018 is daar heel duidelijk in. Zie uitreksel

Om de inspecties eenvoudiger te laten verlopen zijn de inspectie eisen uit de NEN 3140:2018 in een word document gezet.
Naast de initiele inspectie moet de installatieverantwoordelijke ook de tussenliggende termijn voor de volgende inspectie bepalen.

In de bijlage van de NEN 3140 staan hier tabellen en grafieken voor.
Om het gebruik hiervan te vereenvoudigen heb ik hier een Excel tool voor ontwikkeld.
Deze kunt u hier downloaden. NEN 3140 tool Rechtsklik met de muisknop om de tool te Downloaden. Kies "doel opslaan als".

Veel succes bij het toepassen van de NEN 3140 binnen uw organisatie.

De NEN 3140 kunt u aanschaffen via de site van NEN