BIASET @ Simonisweb
Home     Links     Site info     Contact

Hydrauliek

In industriële automatisering gebruiken we de NEN EN ISO 4413:2010 als norm voor de hydraulische installatie van machinerie.
Veel ontwerpers en fabrikanten van machines vertrouwen op hun ervaring bij het bepalen van de diameter van aansluitleidingen.
Op basis van de hoeveelheid olie die door een aansluitleiding getransporteerd moet worden, kan in een tabel worden opgezocht welke
diameter hiervoor geschikt is. Het mogelijke drukverlies in de aansluitleiding wordt hierbij vaak over het hoofd gezien.
In de meeste gevallen wordt een klein drukverlies geaccepteerd in een hydrauliek systeem,
de juiste werking wordt hierdoor niet beinvloed.
Veel fabrikanten houden hier al rekening mee bij het opgeven van de prestaties van de verschillende componenten.
Mogelijk dat een grotere diameter van de aansluitleiding gebruikt moet worden om de drukval te beperken en voldoende flow beschikbaar te hebben.

Om het mogelijk te maken aan deze gegevens te rekenen zijn door diverse onderzoekers formules ontwikkeld.
Om het rekenen aan de hydrauliek installatie wat te vereenvoudigen kunt u hier de reken tool downloaden.

Rekenen aan hydrauliek Rechtsklik met de muisknop om de tool te Downloaden. Kies "doel opslaan als".

Veel succes bij het gebruik van deze tool.