BIASET @ Simonisweb
Home     Links     Site info     Contact

Elektrotechniek

In industriële automatisering gebruiken we de NEN EN IEC 60204-1:2016 als norm voor de elektrische installatie van machinerie.
Veel ontwerpers en fabrikanten van machines vertrouwen op hun ervaring bij het bepalen van de aderdoorsnede van leidingen.
Op basis van de hoeveelheid stroom die door een leiding getransporteerd moet worden, kan in een tabel worden opgezocht welke
aderdoorsnede hiervoor geschikt is. Het mogelijke spanningsverlies in de leidingen wordt hierbij over het hoofd gezien.
In de NEN EN IEC 60204-1:2016 staat in artikel 12.5 dat het spanningsverlies vanaf het voedingspunt tot aan de belasting
niet meer dan 5% mag bedragen.
Mogelijk dat een grotere aderdoorsnede gebruikt moet worden om dit te realiseren.

Om zeker te weten dat aan deze eis wordt voldaan moet u eigenlijk de benodigde aderdoorsnede berekenen.
Om het rekenen aan de elektrische installatie wat te vereenvoudigen kunt u hier

de reken tool downloaden.

Rekenen aan elektrotechniek Rechtsklik met de muisknop om de tool te Downloaden. Kies "doel opslaan als".

Veel succes bij het gebruik van deze tool.

In bijlage B van de NEN EN IEC 60204-1 staat een vragenformulier voor de elektrische uitrusting.
Hierin kunnen de basis voorwaarden en aanvullende eisen worden vastgelegd voor de uitrusting van machines.
Deze bijlage B kunt u hier in Excel formaat downloaden.

Bijlage B Vragenlijst 60204 Rechtsklik met de muisknop om de tool te Downloaden. Kies "doel opslaan als".