BIASET @ Simonisweb
Home     Links     Site info     Contact

Ecodesign

Een van de richtlijnen waaraan machinerien moeten voldoen is de richtlijn energie-efficientie 2012/27/EU die,
de richtlijn 2009/125/EG ecologisch ontwerp voor energie gerelateerde producten en
de richtlijn vermelding van het energieverbruik 2010/30/EU wijzigt.

De basis eis voor de engineers/fabrikanten van energie gerelateerde producten vanuit deze richtlijnen is;
Ga zo efficient mogelijk om met de energie die nodig is bij het gebruik van de energie gerelateerde producten.
Op het energie gerelateerde product moet ook staan vermeld hoeveel energie het gebruikt.
Deze eisen gelden niet alleen voor het ontwerp of de fabricage maar gedurende de gehele levensduur van het energie gerelateerde product.

Definitie uit de richtlijn energie-efficientie 2010/30/EU

energie gerelateerd product,

hierna product genoemd: elk in de Unie in de handel gebracht en/of in gebruik genomen
goed dat tijdens het gebruik een effect heeft op het energieverbruik, met inbegrip van onderdelen die bedoeld zijn
om in onder deze richtlijn vallende energie gerelateerde producten te worden ingebouwd en die ten behoeve van eindgebruikers
in de handel worden gebracht en/of in gebruik worden genomen als losse onderdelen waarvan de milieuprestaties onafhankelijk
kunnen worden beoordeeld;


Concreet betekend dit dat een engineer/fabrikant bij het ontwerpen van machinerien niet alleen naar dit stadium moet kijken.
Hij moet ook het energie gebruik gedurende de gehele levensduur beoordelen.
Mogelijk zullen door maatregelen die het energie verbruik verlagen de aanschafkosten voor de machineriƫn verhogen.
Neem je de kosten gedurende de gehele levensduur in ogenschouw dan kunnen de hogere aanschafkosten wel eens flink bijdragen
aan de lagere kosten voor energie verbruik. In het totaal zijn de kosten voor de aanschaf en het gebruik dan lager.
Hier snijd het mes aan twee kanten. Er wordt minder energie verbruikt en de totale kosten voor de gebruiker zijn lager.

Het boek "Machines energie efficient ontwerpen" is beschikbaar.
Het boek kan via Internet bij Shopmybook worden besteld.
Voor bestellingen moet u zich registreren. Dit is alleen voor het verzendadres.

Klik op preview om de eerste 15 pagina's te zien.